Мариам Циминтия участник 20 сезона Битва экстрасенсов
Мариам Циминтия
Битва экстрасенсов на ТНТ
Кудрат Ахунов участник 20 сезона Битва экстрасенсов
Кудрат Ахунов
Битва экстрасенсов на ТНТ
Вилма Генрих
Вилма Генрих
Битва экстрасенсов на ТНТ